A Separación en orixe

A correcta separación nos fogares é a clave para poder obter compost e acadar as mellores cifras de reciclaxe no Barbanza.
Os compartimentos necesarios son catro.

Fracción orgánica

Papel e cartón

Vidro

Fracción inorgánica

Unha correcta separación evita a eliminación de residuos reciclables no vertedoiro controlado