Sistemas de contenerización

O sistema de recollida do Complexo Medioambiental do Barbanza permite a correcta separación da materia orgáncia para a elaboración de compost, e a recuperación de envases para a súa reciclaxe.

Fracción orgánica

Contedor de tapa verde

Deposítase materia orgánica: restos de comida e de xardinería. En xeral, tódolos residuos biodegradables.

Fracción inorgánica

Contedor de tapa amarela

Deposítase a fracción inorgánica: botellas e bolsas de plástico, latas, bricks, téxtil, louza

Papel e cartón

Contedor azul

Deposítase papel e cartón: dende libros e cadernos a caixas de cartóns pregadas así como papeis de embalar...

Vidro

Iglú verde

Deposítanse botellas e tarros de cristal, sen tapas, chapas ou tapóns. Ademais, lateralmente estes contedores poden ter un depósito para pilas.