PUNTOS LIMPOS:

Os Puntos Limpos son unha infraestrutura de apoio á xestión de residuos de gran importancia, permiten á cidadanía a entrega de diversos tipos de residuos, que non contan con un contedor específico. Moitos deles son produtos altamente contaminantes, e o seu depósito nun contedor pode xerar graves episodios de contaminación e dificultades no proceso de reciclaxe que se realiza na planta.

UTILICE O PUNTO LIMPO PARA ENTREGAR:

Electrodomésticos

Mobles e aparellos

Podas e sementes

Radiografías

Roupa téxtil

Botes pintura

Botes de aerosois

Vidro e papel

Neumáticos

Escombros