O modelo húmido-seco do CM Barbanza, máis eficaz que o implantado maioritariamente en Galicia

Posted

O Complexo Medioambiental do Barbanza (Lousame, A Coruña) leva xestionando dende o ano 2003 os residuos domésticos de 9 concellos e 86.000 habitantes. O sistema de recillida selectiva implantado é o húmido-seco, que o MITECO cataloga como tipo 2. Isto consiste na separación da fracción orgánica e inorgánica, ademais das fraccións vidro e papel-cartón. Con […]