Selección de envases

Os envases plásticos e metálicos depositados no contedor de fracción inorgánica son seleccionados en planta. Unha vez clasificados (nas categorías FILM, PET, PEAD, Plástico Mezcla, Bricks, aceiro e aluminio) prénsanse para seren transportados ás respectivas empresas de reciclaxe.