OUTROS RESIDUOS:

Pilas:
Procedentes da recollida selectiva, almacénanse na planta temporalmente e logo envíanse a un xestor autorizado de residuos perigosos.

Madeira:
Procedente da recollida de mobles e enseres. Sepárase das partes metálicas e tritúrase para enviar a unha fábrica de mobles.

Chatarra:
Procedente dos mobles e da liña de selección da planta, envíase a un xestor autorizado.